Gospel Lyrics, Black Gospel Lyrics, Christian Lyrics- misada.info - yes lord from the bottom of my heart

Category

yes lord from the bottom of my heart


Chorus 1. Yes, Lord, Yes, Lord From The Bottom Of My Heart To The Depths Of My Soul Yes, Lord, Completely Yes; My Soul Says Yes Chorus 2. I Love You, I.

Chorus 1 yes, Lord, Yes, Lord, from The Bottom Of My Heart to The Depths Of My Soul. yes, Lord, Completely Yes; my Soul Says Yes. chorus 2 i Love You, I.

Lyrics of YES LORD, MY SOUL SAY YES by Sandra Crouch: Chorus 1, Yes Lord yes Lord, from the bottom of my heart, to the depths of my soul.